gallery/logo

JEROEN VISSERS

keuring van uw privéwaterafvoer - keuring binneninstallatie voor drinkwater

JEROEN VISSERS
Riool- en sanitairkeuringen
gallery/bcgr1

KEURING BINNENINSTALLATIE VOOR DRINKWATER

Het water dat bij u uit de kraan komt, is in de eerste plaats drinkwater. Uw drinkwaterleverancier (bijvoorbeeld Pidpa, AWW, VMW) doet elke dag weer het nodige om de kwaliteit van uw drinkwater te verzekeren. Om de kwaliteit van het drinkwater tot uw kraan te kunnen waarborgen, moeten zij er ook zeker van zijn dat uw sanitaire installatie en alle toestellen op een correcte en reglementaire manier zijn geïnstalleerd en funcitoneren.

 

Zo mag er geen verbinding zijn tussen het drinkwaternet en een ander waternet (bijvoorbeel van hemelwater of een eigen waterwinning) en zijn er specifieke vereisten voor de aansluiting van bepaalde toestellen.

 

Daarom moet uw nieuwe installatie verplicht gekeurd worden vooraleer er drinkwater kan geleverd worden en is bij wijziging of uitbreiding van de installatie een bijkomende keuring nodig.

VERSCHILLENDE TYPES VAN KEURINGEN

 

 • BASISKEURING: kan pas worden uitgevoerd indien centrale beveiliging geplaatst is en voldaan is aan de minimaal geplaatste toestellen

 • HERKEURING:  vindt plaats wanneer een eerdere keuring niet-conform werd verklaard. Dit moet steeds door dezelfde keurder uitgevoerd worden.

 • EENTAPSKEURING: het keuren van een ééntapsinstallatie welke voorzien wordt voor tijdens de bouwperiode. Dit bestaat uit de meter met één gebruikskraan en afsluiters welke verzegeld worden.

 • BIJKOMENDE KEURING: voor uitbreidingen of wijzigingen

 • SPECIFIEKE KEURING: indien een onderdeel van een sanitaire installatie dient beoordeeld te worden, los van de volledige binneninstallatie (bijvoorbeeld zwembad, badkamer, ...)

gallery/171218 logo marketing materiaal

Volgende documenten moeten in drievoud ter beschikking zijn voor de keuring:

 

 • Toestellenlijst met vermelding van merk en type, aanduiding types water

 • Grondplan in kleur met aanduiding van de types water en met dezelfde nummering als de toestellenlijst

 

Voorbeeld:

https://aquaflanders.be/toestellenlijst-keuring-huishoudelijke-binneninstallatie.aspx

Alvorens een basiskeuring kan worden uitgevoerd dienen minstens volgende toestellen geplaatst EN aangesloten te zijn:

 

 • Centrale beveiliging
 • Productie voor sanitair warm water
 • Centrale verwarming
 • Toilet
 • Keukenkraan
 • Lavabo met kraan
 • Bad/douche
 • Tweedecircuitwater (bijvoorbeeld regenwatercircuit)

 

 

gallery/background5
gallery/druppel-700x300
gallery/geen-drinkwater-e1399725949568