gallery/logo

JEROEN VISSERS

keuring van uw privéwaterafvoer - keuring binneninstallatie voor drinkwater

JEROEN VISSERS
Riool- en sanitairkeuringen
gallery/bcgr1
gallery/aquaflandersklein
gallery/vlario-embleem

keuring privéwaterafvoer

Momenteel is het nog zo dat in vele gevallen een enkele riolering in de straat terug te vinden is. Deze riolering voert zowel het afvalwater (van toilet, keuken en badkamer), als het regenwater af naar de waterzuiveringsinstallaties. Dit systeem brengt echter heel wat problemen met zich mee:

OFFICIEEL ERKEND DOOR :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJK OM TE WETEN

 

Op het moment van de keuring moeten volgende elementen aanwezig zijn:

 • Stedenbouwkundige vergunning
 • Uitvoeringsplan van de private waterafvoer
 • Een volledig ingevulde lijst van aangesloten of aan te sluiten onderdelen (septische put, hemelwaterput, ...)
 • Foto's van de aanleg van de riolering zodat de posities van de onderdelen duidelijk terug te vinden zijn
 • Factueren van de gebruikte onderdelen + technische fiches van de onderdelen
gallery/171218 logo marketing materiaal
 • Bij hevige neerspag kan de riolering het afvalwater niet verwerken en zo wordt het teveel automatisch in de dichtstbijzijnde waterloop geloosd

 • Bij extreme neerslag kan het afvalwatering in de riolering zelfs zo snel stijgen dat het afvalwater via de rioleringsputten en straatkolken tot op de straat of tot in uw woning kan terechtkomen

 • Doordat het hemelwater rechtstreeks op de rioleringsbuizen is aangesloten, kan het niet voldoende infiltreren in de bodem. Dit verzoorzaakt een verdroging van de bodem en mogelijke aantasting van de grondwaterreserves.

 • Het hemelwaterverdunt het afvalwater waarder de zuiveringsinstallaties minder goed werken.

Het is met deze achterliggende gedachte dat de Vlaamse overheid nu opteert voor een gescheiden stelsel waarbij er 2 rioleringen in de straat worden aangelegd. De ene riolering zal het regenwater afvoeren naar de waterlopen, terwijl de andere riolering enkel het afvalwater zal afvoeren naar de rioolwaterzuiveringsstations. Opdat het systeem goed zou werken, moeten dus ook alle woningen en andere aangesloten installaties de 2 waterstromen gescheiden gaan afvoeren! Deze gescheiden waterafvoer moet VERPLICHT gecontroleerd/gekeurd worden vanaf 1 juli 2011.

Concreet wil dit zeggen dat alle rioleringen die aangesloten worden op het openbare rioleringsstelsel vanaf 1 juli 2011 moeten gecontroleerd worden op de volgende zaken:

 • Correcte scheiding van regenwater en afvalwater

 • Correcte aansluiting van de afvoeren van de sanitaire toestellen

 • Correcte aansluiting van de afvoeren van het hemelwater van verharde oppervlakken

 • Aanwezigheid van infiltratie, regenwaterput en septische put indien noodzakelijk

 

De keuring van de privé-waterafvoer is ook verplicht in volgende gevallen:

 

 • Bij belangrijke wijzigingen
 • Het plaatsen van een zwembad met verwarming en/of bijvulling
 • Een grondige renovatie
 • Een grondige vernieuwing / uitbreiding van het leidingnet
 • Het plaatsen van een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater
 • Na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op de vraag van de waterleverancier
 • Bij de aanleg van gescheiden riolering in de straat, met de verplichting om af te koppelen op privédomein
gallery/overstroming-2-460x300
gallery/waterzuivering-406x250
gallery/foto-gescheiden-riolering-768x1024