gallery/logo

JEROEN VISSERS

keuring van uw privéwaterafvoer - keuring binneninstallatie voor drinkwater

JEROEN VISSERS
Riool- en sanitairkeuringen
gallery/bcgr1

Diensten

 

 

Keuring van privéwaterafvoer

 

Vanaf 1 juli 2011 is de keuring van de private waterafvoer verplicht: 

  • vóór de eerste ingebruikname 

  • bij belangrijke wijzigingen 

  • na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid (de wettelijke voorschriften), op verzoek van de ex-ploitant 

  • bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein.

 

Klik hier voor meer informatie

 

 

Keuring van binneninstallaties voor drinkwater

 

Sinds 1 januari 2005 is de keuring van alle nieuwe sanitaire installaties verplicht, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie.

Keuringen zijn verplicht:

 

  • voor de eerste ingebruikname;

  • bij belangrijke wijzigingen;

  • bij heringebruikname na een afsluiting wegens een onmiddellijke bedreiging voor de gezondheid van de verbruiker of voor de volksgezondheid en de veiligheid van de drinkwatervoorziening;

  • na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van de exploitant.

 

Klik hier voor meer informatie

gallery/background-320x210
gallery/background7-300x228